ÇAĞRI METNİ

TESAM olarak 2015 yılından beri düzenlediğimiz Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin yedincisini, İstanbul Gedik Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortaklığıyla “Gelenekten Geleceğe: İkinci Yüzyılın Eşiğinde Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek” teması altında, 12-14 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceğiz.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı anısına, Türkiye’de sosyal bilimlerin yüzyıllık öyküsünü ve gelecek perspektifini konuşacağımız kongremize sosyal bilimlerin tüm alanlarından akademisyen, araştırmacıları davet etmekten mutluluk duyarız.

Bilim ve bilgi üreten bir akademinin kurumsallaşması ve yaygınlaşması, 29 Ekim 1923’te kuruluşu ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en önemli uğraşı alanlarından biriydi.

1925’te Ankara’da ilk Hukuk Fakültesi’nin kurulmasından, 1933’teki Üniversite Reformu ve İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasına, 1935’te Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden, 1936’da Ankara Siyasal Bilgiler Okulu’nun kurulmasına kadar, 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin ilk çeyreği bu ülkü doğrultusunda atılmış devrim niteliğindeki adımlara şahitlik etti. Bu çeyrek yüzyıl aynı zamanda takip eden dönemlerdeki yükseköğretim politikalarının izleyeceği yolu da şekillendirerek, Türk akademisinin kurumsal ve düşünsel inşasının temelini attı.

Bugün ise tarihi bir dönüm noktasındayız, 2023 yılı itibariyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. İlk yüzyıl Türk Sosyal Bilimler Geleneğinin kurucu yüzyılı olarak kayda geçti. İkinci yüzyılda ise, bu birikimin üzerine yeni teorik, metodolojik ve ampirik açılımlar yapmak ve kendi sosyal bilim paradigmamızı inşa etmek zorundayız.

TESAM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin yedincisini bu gereklilik üzerine inşa ettik. Bir yandan sosyal bilimler geleneğimizin eleştirel muhasebesini yapacak diğer yandan gelecek tasavvurunu şekillendirmeye yardımcı olacak bir akademik tartışma platformu oluşturmak istedik.

BİLDİRİ ALANLARI

Başta Dil, Tarih, Coğrafya, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Siyasal Bilimler olmak üzere, tüm sosyal bilim disiplinlerinden, aşağıdaki konuları ele alan, ancak bunlarla sınırlı olmayan özgün araştırma bildirilerini, vaka çalışmalarını ve kavramsal bildirileri davet ediyoruz:

Tarihsel Bakış: Türk Sosyal Bilimlerinin Yüzyılı

 • Türkiye'de sosyal bilimlerin yüzyıllık evrimi
 • Türk sosyal bilim geleneğinin şekillenmesinde önde gelen akademisyen ve araştırmacıların katkıları

 • Sahayı şekillendiren önemli kilometre taşları ve dönüm noktaları

İkinci Yüzyıl için Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek

 • Sosyal bilim araştırmalarında metodolojik gelişmeler
 • Yeni teorik çerçevelerin ve disiplinler arası yaklaşımların keşfedilmesi

 • Gelecek için gelişmekte olan araştırma alanlarının ve yenilikçi metodolojilerin belirlenmesi

Sosyal Bilimlerde Metodolojik ve Etik Hususlar

 • Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları
 • Veri toplama, analiz ve yorumlamada yenilikler

 • Türkiye'de sosyal bilim araştırmalarının yürütülmesindeki etik zorluklar

 • Veri toplama, analiz ve yayma süreçlerinde sorumlu ve etik araştırma uygulamaları

Sosyal Bilimlerde Teknoloji ve İnovasyon

 • Sosyal bilim araştırmalarının ilerletilmesinde teknoloji ve dijital araçların rolünün keşfedilmesi
 • Sosyal bilim araştırmaları için büyük veri, yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanma

 • Türkiye'de teknoloji odaklı araştırma yöntemlerinin etkilerinin ve etik hususların değerlendirilmesi

Güncel Toplumsal Sorunlar Karşısında Sosyal Bilimler

 • Türkiye'deki güncel sorunların toplumsal yansımaları
 • Bu sorunların ele alınmasında ve çözüm bulunmasında sosyal bilimlerin rolü

 • Sosyo-politik dönüşümler ve sosyal bilimler üzerindeki etkileri


BAŞVURU YÖNERGESİ

Kongre yüz yüze ve çevrimiçi oturumları kapsayan hibrit bir formatta İstanbul'da toplanacaktır. Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların, daha önce başka bir yerde sunulmamış veya yayınlanmamış özgün çalışmalarını içeren Türkçe veya İngilizce yazılmış bildiri özetlerini göndermeleri rica olunur. Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 4 Aralık 2023'tür. Bildiri özetleri 500 kelimeyi geçmemeli ve bildirinin başlığını, yazar bilgilerini ve kurumsal bağlantılarını içermelidir. Her katılımcı kongre sırasında yalnızca bir bildiri sunabilir. Bildiri önerileri, kongre temalarına uygunluk, bilimsel değer ve özgünlük açısından Düzenleme ve Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Komite üyeleri değerlendirmelerini kabul veya ret şeklinde bildireceklerdir.


KAYIT OL

Kongreye kayıt olmak için Kayıt Ol butonundan hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesabı oluşturduktan sonra Giriş Yap Butonundan hesabınıza giriş yapıp sol taraftaki menüden Bildiri Ekle sekmesini tıklayarak bildirilerinizi yükleyebilirsiniz. Bildiri eklerken tüm alanlar (Türkçe- İngilizce) istenen şartlara göre doldurulmalıdır. Sadece Tam metin ekleme bölümü isteğe bağlı bırakılmıştır. Tam metin başvurusu yapmak istemezseniz o bölümü geçebilirsiniz. 

Süreçler (Hakemlik, Kabul ve Ödeme) tamamen Bildiri Takip Sistemi üzerinden işletilecektir. Herhangi bir sorunuzda kongre sekreteryası ile irtibata geçebilirsiniz. İrtibat için: (0531) 560 20 49


KONGRE ÜCRETİ

Kongremiz ÜAK tarafından belirlenen doçentlik ve akademik yükselme kriterlerini sağlamaktadır.

Kongrede katılımcı birden fazla bildiri sunabilir. Her bildiri sunumu ayrı değerlendirilecektir.

Katılımcıların bildiri başına ödeyeceği miktar;

 • Online tek bildiri: 500 TL,
 • Yüz yüze tek bildiri: 800 TL

Kongremiz, 9 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan ÜAK tarafından doçentlik kriterlerinde kongre değerlendirme başlığındaki “diğer” kategori (3 puan) başlığının şartlarını sağlamaktadır. Ayrıca kongremize katılan katılımcılardan CPCI kategorisinde (5 puan) puan almak isteyenler, kongre bildirilerini tam metin olarak hazırlayıp kongre tam metin kitabında, editörlü kitapta, yayın imkanında sunulan dergilerde ya da farklı dergilerde makale olarak veya kitap bölümü olarak yayımlamak zorundadır. Tam metinlerini makale veya kitap bölümü olarak yayımlayan katılımcıların ÜAK kriterleri nedeniyle CPCI’ya bizzat başvuru yapmaları mümkün olmaması nedeniyle metinleri için kongre kurulumuz CPCI (Conference Proceedings Citation Index)’ya başvuru yapacaktır. Süreç kongre kurulu tarafından takip edilecektir.


YAYIN İMKANLARI

Özetler Kitabı

 • Özetler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.

 • 11 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacaktır.

Bildiriler Kitabı

 • Bildiriler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.

 • 30 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacaktır.

 • Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

 • Tam metin bildirileri için makalelerin yazım kuralları ve atıflar için burayı ziyaret edebilirsiniz: https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

 • Tam metinler, kaynakça ve dipnotlar dahil en az 3.000 en çok 4.000 kelimeden oluşmalıdır.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

 • Her katılımcı isteğe bağlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

 • Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.

 • Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

 • Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Dergilerde Yayın

 • Her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nde ve İLSAM Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci derginin yayın kuruluna aittir.

Daha Fazla Bilgi İçin

 • Sorularınız veya açıklamalarınız için konferans organizasyon komitemizle tesamkongre@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KONGRE YERİ

İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu

Sülüntepe Mah. Yunus Emre Cad. Pendik/İstanbul

KONGRE ORTAKLARI

İstanbul Gedik Üniversitesi

MARKAM Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Uluslararası Balkan Üniversitesi

İLSAM İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi

 

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi

4 Aralık 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı                      

8 Aralık 2023

Ücret Gönderim Son Tarihi

10 Aralık 2023

Kongre Katılım Kayıtlarının Son Tarihi

10 Aralık 2023

Özetler Kitabı ve Programı Yayımlanması

11 Aralık 2023

Konferans Tarihi        

12-14 Aralık 2023

Tam Metinlerin Gönderilmesi

 2 Ocak 2024

Tam Metin Kitabının Yayınlanması

30 Mayıs 2024

 

Kurullar

ONUR KURULU     
Dr. M. İlyas BOZKURT - TESAM Başkanı
Prof. Dr. Hasan KÖNİ - TESAM Yüksek İstişare Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Alparslan CEYLAN - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN - International Vision University
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - International Balkan University
Prof. Dr. Ahmet KESİK - İstanbul Gedik Üniversitesi
Prod. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT - İstanbul Üniversitesi
    
DÜZENLEME KURULU     
Doç. Dr. Arzu AL - Marmara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Ersin ORALLI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR - Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP - İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYIN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Dr. Yıldırım DENİZ - TESAM
Muhammet AYDOĞAN - TESAM
Sümeyra AÇIK - İLSAM

     
BİLİM KURULU     
Abdurrahman SAVAŞ - İstanbul Üniversitesi
Abdülmecit NUREDİN - Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Ahmet ÖZKİRAZ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ali DUMAN - İnönü Üniversitesi
Ali Osman BALKANLI - İstanbul Üniversitesi
Ali Utku ŞAHİN - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Ali Zafer SAĞIROĞLU - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Alper IŞIK - Sakarya Üniversitesi
Ausra REPECKİENE - Kaunas University of Technology
Aybeyan SELİM - Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Ayşe ODMAN BOZTOSUN - Akdeniz Üniversitesi 
Azize Serap TUNCER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Barış ÖZDAL - Bursa Uludağ Üniversitesi
Bejtullah DEMİRİ - Uluslararası Balkan Üniversitesi
Bekir PARLAK - Bursa Uludağ Üniversitesi
Burak Hamza ERYİĞİT - Marmara Üniversitesi
Burak KÜNTAY - Nişantaşı Üniversitesi
Cecilia RABONTU - University of Constantin Brancusi of Tgjiu
Cüneyt ÖZŞAHİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Deniz Ülke ARIBOĞAN - Üsküdar Üniversitesi
Dinçer KOÇ - İstanbul Üniversitesi
Durmuş ÜMMET - Marmara Üniversitesi
Ebulfez SÜLEYMANLI - Üsküdar Üniversitesi
Elmira KHABİBULLİNA - Kazan (Volga region) Federal University
Emine Akçadağ ALAGÖZ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Emine ÖZTÜRK - Kafkas Üniversitesi
Erkan PERŞEMBE - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ertan EFEGİL - Sakarya Üniversitesi
Fatma Neval GENÇ - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ferhat PİRİNÇÇİ - Bursa Uludağ Üniversitesi
Fırat PURTAŞ - Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Filiz ERYILMAZ - Bursa Uludağ Üniversitesi
Geydarova Gulchin ANSEROVNA - Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi
Gültekin YILDIZ - Milli Savunma Üniversitesi
Hacer Tuğba EROĞLU - Selçuk Üniversitesi
Halit Burç AKA - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Hamza ATEŞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Hasan OKTAY - International Vision University
Hayati TÜFEKÇİOĞLU - İstanbul Üniversitesi
Haydar ÇAKMAK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hilal Yıldırır KESER - Bursa Teknik Üniversitesi
Ismail Suardi WEKKE - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
İbrahim MARAŞ - Ankara Üniversitesi
İhsan ÇAPÇIOĞLU - Ankara Üniversitesi
İlhami DURMUŞ - Gazi Üniversitesi
İlsur NAFİKOV - Kazan Federal Üniversitesi
İlyas KEMALOĞLU - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kalina SOTİROSKA  - Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Kemalettin KUZUCU - Marmara Üniversitesi
Kerim ÇAKIR - Marmara Üniversitesi
Kerim HACIZADE - Erdebil Üniversitesi
Kire SHARLAMANOV - International Balkan University
Kutluk Kağan SÜMER - İstanbul Üniversitesi
Kürşat YILDIRIM - İstanbul Üniversitesi
Levent Ersin ORALLI - Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Liza Halili SULEJMANİ - International Balkan University
Lyudmila ŞERSTOVA - Tomsk Devlet Üniversitesi
Mayrambek OROZOBAYEV - Ardahan Üniversitesi
Mehmet A. AYDEMİR - Muş Alparslan Üniversitesi
Mehmet Engin DENİZ - Yıldız Teknik Üniversitesi
Mehmet ERYILMAZ - Bursa Uludağ Üniversitesi
Mehmet EVKURAN - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Mehmet KANATLI - Hitit Üniversitesi
Mehmet Seyfettin EROL - Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Mehmet YÜCE - Uludağ Üniversitesi
Mehmet Zeki İŞCAN - Atatürk Üniversitesi
Mensur NUREDİN - International Vision University
Metin ÖZDEMİR - Uludağ Üniversitesi
Mevlüt UYANIK - Hitit Üniversitesi
Mohammed Afandi SALLIH - University of Soltan Zainal Abidin
Mohammed SHAHRİARİ - University of Chalmers
Muhammet ÖZTABAK- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Murat JANE - İstanbul Aydın Üniversitesi
Murat ŞENTÜRK - İstanbul Üniversitesi
Mustafa TEKİN - İstanbul Üniversitesi
Muzaffer DARTAN - Marmara Üniversitesi
Müşfika Nazan ARSLANEL - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Nabiev Rinat AHMATGALİEVİCH - Kazan Federal University
Nadim MACİT - Ege Üniversitesi
Nezahat CEYLAN - Atatürk Üniversitesi
Nina PETROVİCİ - Ardahan Üniversitesi
Nurgül Moldalieva OROZOBAYEV - Ardahan Üniversitesi
Nuri KORKMAZ - Bursa Teknik Üniversitesi
Okan YEŞİLOT - Marmara Üniversitesi
Oktay Fırat TANRISEVER - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osman Can - Marmara Üniversitesi
Ozan BAŞKOL - Uludağ Üniversitesi
Ömer BİLEN - Bursa Teknik Üniversitesi
Önder KUTLU - Necmettin Erbakan Üniversitesi
R. Kutay KARACA - İstanbul Aydın Üniversitesi
Ramazan Erhan GÜLLÜ - İstanbul Üniversitesi
Rinat NABİEV - Kazan Federal Üniversitesi
Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN - Marmara Üniversitesi
Sanja Adzaip VELİÇKOVSKİ - Uluslararası Balkan Üniversitesi
Sefer AŞUROV - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Sema AY - Bursa Uludağ Üniversitesi
Senem ERTAN - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Serkan DEMİR    
Sezen KAMA IŞIK - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Shener BILALLI - Uluslararası Balkan Üniversitesi
Stephen WİLKS - University of Exeter
Süleyman BEYOĞLU - Marmara Üniversitesi
Şahin AKINCI - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Şerafettin EKİCİ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tamilla ALİYEVA - Ardahan Üniversitesi
Tarık OĞUZLU - İstanbul Aydın Üniversitesi
Tuncay AKÇADAĞ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Tuncay ÖĞÜN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Turgay MÜNYAS - Okan Üniversitesi
Tüba KARAHİSAR - Uşak Üniversitesi
Veli BAHŞALİYEV - Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Veyis GÜNGÖR - Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi
Violeta MADZOVA - Uluslararası Balkan Üniversitesi
Volkan ASLAN - İstanbul Üniversitesi
Yakup BULUT - Gaziantep Üniversitesi
Yavuz GÜNAŞDI - Atatürk Üniversitesi
Yevgeniya KUZMİNA  - Novosibirsk Bilimler Akademisi
Zahide AYYILDIZ ONARAN - İstanbul Üniversitesi
Zoran FİLİPOVSKİ - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

SEKRETERYA     
Barış EŞMELİ (+90 531 560 20 49) - TESAM
Zafer Furkan ARSLAN - TESAM
Halise Nur DOĞALI - TESAM
Neslihan KAYALI - TESAM
Halil İbrahim YILDIZ - TESAM
Ferzan TAŞPINAR - TESAM
Harun Reşit YEL - TESAM
Muhammed Kadri DURMAZ - İLSAM
Yusuf Girayalp ATAN - Marmara Üniversitesi

İletişim

0(0216) 461 00 47 - 0 (531) 560 20 49

tesamkongre@gmail.com

TESAM Merkez Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza Ataşehir / İstanbul

Bize Ulaşın